seven

Utföra arbete på KID

För externa aktörer som skall utföra arbete hos oss

 

Inför besöket

För dig som skall utföra arbete hos oss kan det vara bra att veta att vi kan ha lite annorlunda rutiner än på andra arbetsplatser. Som flygplats är vi skyldiga att driva en säker verksamhet och vi följer de regelverk vi lyder under.

På flygplatsen

När du kommer till flygplatsen skall du anmäla dig och uppvisa legitimation/företagsbadge i Infodisken. Här blir alla besökare inskrivna och får en besöksbadge som skall bäras väl synlig under hela dagen. Vi vill veta ditt namn, vilket företag du kommer ifrån, samt vilket arbete du skall utföra. Efter utfört arbete checkar du ut dig i Infodisken och återlämnar din besöksbricka. Skulle ditt arbete sträcka sig över flera dagar checkar du ut efter dangens slut och anmäler dig på nytt nästa dag.

Airside

För dig som skall utföra arbete inne på Airside, krävs att du gjort vår Airsideutbildning. Om den inte redan är genomförd och inskickad av ditt företag, kommer du att få göra den när du anmäler dig.

Frågor

Har du frågor inför ditt besök är du välkommen att kontakta oss på 044-238800

 

Välkommen