seven

Annonsering på flygplatsen

 

Vill du marknadsföra ditt företag på flygplatsen?

En flygplats erbjuder många möjligheter att exponera ert företags varumärke, produkter och tjänster i en dynamisk och positiv omgivning.

Målgruppen flygresenärer är unik. Under 2019 nådde Kristianstad Österlen Airport 40 000 passagerare. Dessutom besöker många människor flygplatsen för att lämna eller ta emot resenärer, för att ha möten eller delta i något av de events som arrangeras.
Det är en miljö där det alltid rör sig folk där reklambudskap exponeras effektivt.

Vill ditt företag synas på Kristianstad Österlen Airport? 

För mer information och prisdiskussioner, kontakta:
Pål Vireberg, Annonsbolaget
annonsbolaget.nu
Mobil: 070-999 93 95
E-post:  pal@annonsbolaget.nu