seven

Beredskap & SAR

Lite mera samhällsnytta

Räddningshelikopter, brandflyg och beredskapsflygplats. Vi är en del av skyddsnätet.

SAR-helikopter SYD

Våra grannar i 20år! I april 2020 tecknades avtalet och Sjöfartsverkets SAR-helikopter SYD fick permanent hemmabas på Kristianstad Österlen Airport.

Sjöfartsverket ansvarar för statlig sjö- och flygräddningstjänst inom svensk räddningsregion och samverkar även med andra myndigheter inom räddningstjänst.
Till sjöss undsätter man folk som har, eller befaras ha hamnat i sjönöd, samt utför sjuktransporter från fartyg.
Över land lokaliserar man luftfartyg som har, eller befaras ha havererat och bistår även när fara hotar lufttrafiken.
Från april 2020 är Sjöfarsverkets räddningshelikoptrar dessutom i den mån det är möjligt för den egna verksamheten, behjälplig sjukvården med akuta sjuktransporter.

Under 2022 utförde räddningshelikoptrarna sammantaget 499 insatser och vi är glada över att kunna bidra till en sådan viktig samhällsfunktion.

Fakta
  • SAR-Helikopter SYD är av modellen AW139, tillverkad av Italienska Agusta Westland
  • Helikopterbesättningen består av två piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare
  • På bara 15 min efter inkommet larm skall räddningshelikopterns besättning vara klädd och redo, samt helikoptern framdragen klar för takeoff
  • Helikoptern larmas ut av Sjö- och Flygräddningscentralen JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre)
  • Basen har bestättning i tjänst, redo för utryckning, 24 timmar om dygnet, året om
  • Under 2022 larmades SAR-Helikopter SYD ut på 115 insatser och utförde 74 räddningsärenden

 

Vi ser fram emot att fortsätta vårt fina samarbe med våra grannar och bistå dem i det viktiga arbetet, att lägga vår pusselbit till skyddsnätet.

 

Brandflyg

Kristianstad Östrelen Airport agerar vid behov, tankstation åt brandflyg med hemmabas på andra orter. Ett tillfälle var till exempel vid branden i Hästveda 2019, då vi stod öppna för kontinuerlig tankning av bland annat MSB:s helikoptrar som deltog i det stora släckningsarbetet. Kristianstads Flygklubb, vår norra granne, har i flera år varit uppe i luften och utfört brandflygningar, numera på uppdrag av KSAK. När det är mycket torrt i markerna är risken för skogsbrand väldigt stor. Med brandflygens hjälp kan man i tidigt stadie upptäcka bränder och larma ut räddningstjänst.

Samhällsnyttan

Förutom att vi är bas åt Sjöfartsverkets räddningshelikopter och har uppdrag som beredskapsflygplats, deltar vi i samverkansövningar tillsammans med olika samhällsfuntioner. Flygplatsens brandstyrka genomför till exempel regelbundet brandövningar ihop med andra instanser inom Räddningstjänsten Kristianstad.
Men vi deltar även i större samverkansövningar när tillfälle ges, där både ACR (tornet), polis, ambulans, brandkår, SAR och JRCC, kan träna kring ett förbestämt, specifikt scenario, som vid Övning Christel 2023, men även militära övningar, som Aurora 2023.
Vi finns också här för polis, militär och kustbevakning de gånger de behöver tanka under uppdrag och övningar.

Flygplatsen bidrar dessutom till regionens attraktivitet då vi är med och sätter vårt område på kartan som en levande region, där man tryggt kan driva företag och bosätta sig, med vetskapen att det finns möjligheter till snabb kommunikation till Stockholm.
Ett färdsätt som dessutom rör sig i allt grönare riktning. Lär mer här

Beredskapsflygplats

Kristianstad Österlen Airport är en av 27 flygplatser runt om i landet som titulerar sig beredskapsflygplats. Tillsammans bildar vi ett nät med bra geografisk spridning vilket säkerställer god tillgänglighet för ambulansflyg och andra samhällsviktiga lufttransporter.

I praktiken innebär vårt uppdrag att vår Ramp/brandtjänst och Tornets personal inom en timme skall inställa sig för att kunna hantera akuta ambulansflygningar – dygnet runt, alla dagar om året.

Ett viktigt arbete som vi utför med stolthet.