seven

Drönare

Vad gäller angående drönare och flygplatser?

Att flyga med drönare i närheten av flygplatser kräver tillstånd

Att flyga med drönare i närheten av en flygplats kräver särskilt tillstånd av flygtrafikledningen. Detta gäller för varje enskilt tillfälle och man behöver dessutom kunna nås av trafikledningen under hela tiden flygningen sker.

Flygsäkerheten har alltid högsta prioritet. Skulle en oidentifierad/olovlig drönare befinna sig i närheten av en flygplats kommer all flygtrafik stängas ner direkt. Det är därför mycket viktigt att man vet vad som gäller innan man skickar upp en drönare.
drönarkartan kan du kontrollera om det område du önskar flyga i kräver tillstånd.

Information om hur du söker tillstånd för flygning av drönare finns på dronerequest.

Olovlig flygning – misstänkt brott

Olovlig flygning med drönare utreds som ett misstänkt brott mot luftfartslagen.

Flygtrafikledningen KID

För kontakt med flygtrafikledningen på Kristianstad Österlen Airport

Epost: ats.kristianstad@acr-sweden.se
Telefon: +46 44 238858