seven

Miljöarbete

En framtid med flyg

Vi är med i arbetet för hållbara flygplatser och flyg. Här får du veta mer om hur vi jobbar mot våra mål

Miljöarbete på KID

Kristianstad Österlen Airport strävar efter att ta ansvar för den påverkan på miljö och klimat som sker genom verksamheten och har ett långtgående miljöengagemang.

Flygets andel av påverkan på klimatet är fortfarande inte helt säker, men enligt FN:s klimatpanel (IPCC) står flyget globalt sett för ungefär fyra procent av utsläppen av växthusgaser. Det är fortfarande betydligt mindre än utsläppen från vägtransporter och köttproduktion. Eftersom flyget är en växande bransch och både människor och företag tenderar att bli globaliserade i allt högre grad, beräknas denna andel öka. Därför är det viktigt att redan nu göra åtgärder för att minska de totala utsläppen från flygbranschen.

För att minska utsläppen från flyget pågår ett intensivt arbete, både i Sverige, inom EU och på global nivå. Industrin utvecklar nya mer bränslesnåla motorer, skapar miljöeffektivare luftrum och flygvägar och försöker ta fram biobränslen för flyget. På internationell nivå ligger fokus på att arbeta fram marknadsbaserade styrmedel för flyget, så som klimatkompensation och andra ekonomiska incitament.

Det här gör vi

Flygets klimatpåverkan sker inte enbart i luften, utan även flygplatserna har genom sin verksamhet effekter på klimat och på andra miljöaspekter. Kristianstad Österlen Airport är kommunägd och ska därför följa kommunernas miljömål. Flygplatsen har därför redan ett utvecklat miljöarbete gällande avfallshantering, kemikaliehantering och läckage från start och landningsbanan.

Utöver detta har flygplatsen genomfört åtgärder för energieffektivisering och under de senaste fem åren har elförbrukningen minskat med 17 procent från 1,8 miljoner kWh till 1,5 miljoner kWh per år. Energieffektiviseringarna har skett delvis genom smartare belysning, där områden som inte befolkas släcks ned automatiskt. Dessutom har en mer effektiv värmeanläggning installerats, liksom ett nytt kylsystem, ett så kallat frikylesystem.

Våra resenärer

Även våra resenärers resa till och från oss kan göra skillnad och vi vill att de ska ges möjlighet att åka kommunalt till flygplasten för att därigenom minska klimatrelaterade utsläpp. Skånetrafikens busslinjer Sk E3 samt Sk E4  trafikerar Kristianstad – Kristianstad Österlen Airport -Simrishamn/Tomelilla Ystad. För den som kommer med el-bil finns det uppsatta laddstolpar att parkera vid.

Framtid

Vårt miljöarbte är ett ständigt pågående projekt där vi också gör vad vi kan för att rusta oss för framtidens grönare flyg.
Till exempel har spänningen höjts i vårt elnät och tillsammans med Kristianstads Kommun och C4 Energi, projekteras det för en eventuell av solcellspark placerad hos oss

Vi fortsätter även vårt deltagande i projektet Grön Flygplats, som nu kommer gå in i nästa fas – 2.0

Kristianstad Österlen Airports verksamhet är idag till 97% helt fossilfri!

Grön Flygplats

”Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Vi jobbar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045”

Läs mer