seven

BRA fortsätter precis som vanligt!

BRA flyger på som vanligt

Den skakiga omvärlden har lett fram till att vår fina flygpartner BRA, ansökt om rekonstruktion av bolaget.
Vi har löpande kontakt med BRA och vi känner att genom det faktum att de fortsätter flyga som planerat och genom processen de nu är i, skapar långsiktiga förutsättningar att kunna finnas på den svenska inrikesmarknaden.

Här på Kristianstad Österlen Airport ser vi fram emot att kunna fortsätta den nya satsningen tillsammans med BRA, som påbörjades den 27 augusti.
Vi kan redan nu se att de attraktiva affärsavgångarna levererar bra passagerarantal och att det finns mer utrymme att utveckla resandet på andra avgångar.
Vi följer detta nogsamt tillsammans med BRA för att se hur vi bäst anpassar avgångar efter det behov marknaden visar att det finns.

Vad säger BRA?

Med nedan rader, skrivna av BRA, hoppas vi att ni fortsatt känner er trygga i att vara en del av satsningen, genom att boka biljetter och resa mellan
Kristianstad Österlen Airport – Stockholm/Bromma – och vidare i BRAs nät!

 

”BRA har ansökt om företagsrekonstruktion för sju av koncernens tretton bolag. Kunderna påverkas inte av processen, alla flygningar kommer att genomföras och verksamheten fortsätter som vanligt. Flygbranschen präglas av höga fasta kostnader och små marginaler. Bolaget måste nu agera för att säkra långsiktig finansiell stabilitet. Målet med den legala processen är att, vid sidan av ett antal förbättringsåtgärder, sanera skulder och omförhandla avtal för att säkerställa jobb, bevara den viktiga flyginfrastrukturen och tillgängligheten i Sverige samt att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för BRA.

Vad innebär företagsrekonstruktionen för kunder?
Kunder påverkas inte av företagsrekonstruktionen. Den dagliga verksamheten fortlöper precis som vanligt.
Samtliga flygningar kommer att genomföras och befintliga bokningar fortsätter att gälla. Vid händelse av oförutsedda ändringar meddelas du som resenär som vanligt.
Ordinarier biljettregler gäller för din bokning. Har du ett pågående reklamationsärende påverkas inte det av detta beslut, ditt ärende behandlas enligt ordinarie process.

Kan jag boka flyg med BRA framöver?
Som kund kan du fortsätta att boka flyg med BRA. Det finns inga planer på att ställa in flygavgångar, tvärtom kommer flygtrafiken att fortgå precis som vanligt. Det går därför bra att boka framtida resor med oss på BRA.
Viktigt att komma ihåg att du som kund inte påverkas av rekonstruktionen!”

 

Har du frågor – Kontakta oss!

Vid minsta frågor och funderingar är ni varmt välkomna att höra av er direkt till mig.
Ni når mig antingen genom att ringa vår växel 044-238800 och be dem koppla, eller att maila mig direkt på jonas.haak@kidairport.com

Många hälsningar
Jonas Haak

CEO Kristianstad Österlen Airport