Kristianstad Österlen Airport skall vara en säker och trygg flygplats!

Alla medarbetare men även besökare hit har ett ansvar och en skyldighet att göra sitt yttersta för att förhindra att
händelser uppstår som kan påverka flygsäkerheten, arbetsmiljön och miljön.
Kristianstad Österlen Airport strävar också ständigt efter att bibehålla och förbättra leveransen av våra tjänster.
Genom att du rapporterar kan du säkerställa att händelser som inträffar på flygplatsen, dina förbättringsförslag
och eventuella klagomål, blir kända och omhändertas på ett säkert sätt.

 

Rapporteringen sker enklast via länk nedan: 

Rapportering