Välkomna Skåneflyg!

2022-03-28 gjorde Skåneflyg och Humlan sin premiärtur från Kristianstad Österlen Airport

SAR på KID

Sjöfartsverkets SAR-helikopter SYD förlägger sin hemmabas på Kristianstad Österlen Airport.

Beredskapsflygplats!

Tillsammans säkerställer vi vårt skyddsnät.

Sveriges Bästa Näringslivsdag!

09 Maj 2022 är det dags för nästa SBND. Årets tema är: Framtid, Drivkraft, Förnyelse